top of page

Portfolio

Illustratie van onderzoeksvoorstel (VENI).
Identity construction final.jpg

I visualiseer een voorgesteld historisch proces, dat moet gaan beschrijven hoe de beroepsidentiteit van Verzorgenden IG (VIG) over de jaren is geconstrueerd. 

  Visualisaties voor VENI-presentatie.
Boekillustraties: Boundary spanners in actie.

Het doel van deze illustraties was om een beroepspubliek urban management professionals te raken met een paar humoristische samenvattingen van onderzoeksresultaten. De illustraties moesten de complexiteit uit de echte wereld te weerspiegelen, die vaak verloren gaat in organisatiemodellen en theorieën.

 

Met mijn opdrachtgever ontdekten we hoe je met kleurgebruik een scala aan gevoelens kan raken die de mensen over wie het werk gaat ook daadwerkelijk hebben. Gevoelens waarvoor zelden plek is in het proces van stedelijke ontwikkeling.

Het boek presenteerde jaren van onderzoek gedaan door mijn opdrachtgever en zijn collega's naar "boundary practices" onder stedelijke ambtenaren en adviseurs. Deze professionals merken dat ze ‘domeingrenzen’ (administratief, juridisch, fysiek, organisatorisch, enz.) moeten overbruggen in hun werk, wat allerlei uitdagingen met zich meebrengt.

 

Mijn illustraties karakteriseren vier typische manieren van boundary spanning in de praktijk. Nog twee illustraties vertellen het verhaal van twee van de onderzochte projecten: één in Amsterdam en één in Den Haag.

Bijdrage op commissie aan het online tijdschrift Bewogen Stad van de Hogeschool van Amsterdam.

Ik illustreer problemen die ontstaan als de gemeente Amsterdam vrije ruimtes probeert veilig te stellen in de verdwijnende rafelranden van de stad. Oftewel, het paradoxale beleid van de gemeente om vrije, creatieve ruimtes in de stad te willen reguleren.

Geïllustreerde tijdlijnen ter vergelijking van de covid response van drie verschillende Europese landen. Voor een artikel in een crisis management journal, waarin de impact van covid-maatregelen op de jeugd centraal staat.
Illustraties voor de presentatie van een grote projectaanvraag (ERC) aan de beslissende commissie. Organisatiepsychologisch onderzoek naar roddelen.
Boekillustraties voor een adviseurs ervaringen, ideeën en praktische trainingen voor management van vrijescholen te bevorderen. Papieren boek in het Nederlands en aparte illustraties voor een Engels Ebookversue.